Kjøpsvilkår Hjerteplassen

 

Kjøpsvilkår Hjerteplassen

Innledning: Jeg ber deg lese nøye gjennom kjøpsvilkårene. Her finner du oversikten over det som er avtalt mellom oss, og som du har gått med på, ved kjøp av medlemsportalen Hjerteplassen.

Avtalen gjelder mellom deg, eller ditt firma, som kjøper og Hjerteplassen, Trudi Henden som selger. Firmaet har organisasjonsnummer 995 811 138 og representeres av Trudi Henden. Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte meg på [email protected].

Viktig: Et medlemskap i Hjerteplassen kan velges som et månedlig abonnement hvor du vil bli trukket en fast sum, en gang i måneden. Et medlemskap i Hjerteplassen kan velges som et årlig abonnement hvor du vil bli trukket en fast sum, en gang i året. Medlemskapet er personlig, det kan ikke opprettes et felles medlemskap for medlemmer i samme husstand. Medlemskap kan kun inngås for personer over 18 år.

Betaling, Angrerett og Garanti: Betaling skjer via bankkort gjennom Stripe og. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre.

Velger du den månedlige investeringen som er risikofri, kan du når som helst melde deg ut, medlemskapet løper fra dato til dato, dersom du melder deg inn 1. juli, vil neste trekk bli 1. august. Ved en eventuell endring av medlemsavgiften, må Hjerteplassen ved Trudi Henden først gjøre det gjeldende etter utgangen av bindingstiden, med mindre medlemmet selv ønsker å foreta endringer i eksisterende medlemskap. Ved de tilfeller hvor medlemmet innehar en særskilt rabattordning med Hjerteplassen, og rabattordningen opphører på et tidspunkt hvor medlemmet fortsatt er underlagt binding, har Hjerteplassen ensidig rett til å oppjustere den månedlige medlemsavgiften til listepris.

Medlemmet skal ikke betale månedlig medlemsavgift dersom: Medlemskapet er fryst. Hjerteplassen har sagt opp medlemsavtalen med umiddelbar virkning. Ved årlig medlemskap gjelder kjøpet for ett helt år fra dato til dato. Medlemskapet fornyes automatisk mot slutten av året. Du kan velge å si opp medlemskapet før neste årlige trekk, og da ikke belastes for neste år. Ved avslutning av månedlig og årlig medlemskap forsvinner også tilgang til innholdet i medlemsportalen og Face book-gruppa.

Ved avtaler om abonnement på digitale tjenester der det betales løpende abonnementsavgift har forbrukeren angrerett de første 14 dagene fra kjøpstidspunktet, etter de 14 dagene har du ikke mulighet til å angre kjøpet. Dokumentene i tilknytning til angrerett vil sendes til deg i velkommen-eposten. Dersom forbrukeren benytter seg av angreretten vil han/hun kun være forpliktet til å betale et beløp som står i forhold til det som er levert frem til det tidspunktet forbrukeren gir melding om bruk av angreretten, jf. § 26. Dersom tjenesten ikke er påbegynt har forbrukeren krav på å få refundert hele beløpet han/hun har betalt. Månedlig abonnement kan sies opp fortløpende og går fra måned til måned. På bindingstid og årlig abonnement er det 14 dagers angrerett. Se notat ovenfor Det er ingen lovbestemt reklamasjonsrett for digitale tjenester.

Ansvar: Kjøper forstår at Trudi Henden, Hjerteplassen eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for at kunden får økt selvfølelse eller automatisk får mer tro på seg selv og kjenner seg verdifull. Trudi Henden, Hjerteplassen forplikter seg til å levere informasjon om, og hjelp til, å skape en endring i deg selv ved bruk av elementer fra kognitiv terapi for å skape en balanse i hverdagen slik at du kan kjenne deg god nok. Det er likevel kjøpers plikt å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå, tilpasse til eget firma og implementere det som læres. Det forventes at kjøper deltar aktivt i Hjerteplassen for å oppnå resultater. Produktet: Hjerteplassen er en medlemsportal for deg som ønsker å kjenne på glede i hverdagen igjen, klare å sette grenser for deg selv, få mer energi, styrke selvfølelsen din og kjenne at du er god nok. Hver måned vil det bli nye temaer i portalen som blir til inspirasjon. Ego-hjørnet er et sted hvor du får tips, triks og konkrete oppgaver for å sette pris på og prioritere deg selv. Verktøykassa er også en del av medlemsportalen, den er fylt av flere gode verktøy som gir deg økt innsikt og forståelse av hvordan tanker og følelser henger sammen og påvirker deg i valg og handlinger. Hjerteplassen er en lukket medlemsportal som er knyttet til Trudi Henden (Tanketroll). Tilgangen til klubben får medlemmene etter at en betaling er registrert. Alle medlemmer får tilgang til en egen facebook gruppe som er beregnet kun for Hjerteplassen sine medlemmer. Du som klubbmedlem må selv melde deg inn i gruppen, men du vil få tilsendt link.

Innholdet i medlemsportalen er dynamisk og Trudi Henden forbeholder seg retten til å endre innhold og struktur. Kontakt med Trudi Henden skjer fortrinnsvis via facebookgruppa. Ved spørsmål og behov for kontakt utover dette så kan det skje via [email protected]

Betingelser for bruk: Programmet i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke programmet, materialet eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet. Allmenn tilgjengelig informasjon, som hvilke regler som gjelder, står kjøper fritt til å dele videre. Kjøper har lov til å ta i bruk maler som gis ut i forbindelse med kurset, men det er ikke til annet bruk. Det er altså ikke lov å gi disse til andre, selge dem videre, eller endre dem utover det som er uthevet for endring. Kjøper forstår at ved å gjøre endringer i juridiske maler kan innholdet risikeres å endres, og at kjøper ikke lenger er beskyttet. Programmet er til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og kursinnhold med andre.

Konfidensialitet: Deltagelse i Hjerteplassen medfører at du vil kunne få informasjon om Trudi Henden, andres bedrifter, eller personlige forhold. Dette er strengt forbudt å dele videre og du har taushetsplikt om dette. Det gjelder selvfølgelig ingen taushetsplikt om dine personlige erfaringer og resultater.

Utsettelse og Avlysning: Firmaet forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll, og som ikke kunne forutsees. Ved avlysning fra firmaets side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltagelse på et senere tidspunkt. Avslutning av avtalen: Om du har et månedlig medlemskap uten binding kan du når som helst si opp medlemskapet inne i medlemsportalen under profil og innstillinger, eller ved å sende en epost til [email protected]

Medlemskapet løper fra dato til dato og vil da være gjeldende frem til den kommende datoen. Kjøpte du medlemskapet den 5.mai, og sier opp 6 mai, løper medlemskapet til 5.juni. Etter det mister du tilgang til medlemsportalen og alt innholdet du har fått i forbindelse med medlemskapet, og du fjernes fra Facebook -gruppa. Dette gjelder også ved årlig medlemskap. Firmaet kan, dersom det viser seg at kundeforholdet ikke er hensiktsmessig, ved brudd på vilkår, manglende betaling eller brudd på andre bestemmelser nevnt i disse vilkårene (som gjentatte brudd på reglene i Facebookgruppen) avslutte denne avtalen på eget initiativ. Dette innebærer utestengelse fra programmet, utestengelse fra Facebookgruppen og at det ikke gis adgang til deltagelse på Zoom-møter. Det vil foretas en konkret vurdering på om kursavgift skal refunderes i slikt tilfelle. Kjøper har ikke adgang til å avslutte avtalen på annet vis enn nevnt øverst under “Betaling, Angrerett og Garanti”.

Force Majeure Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom. Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del. Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.

Endringer: Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet. Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside.

Klager og krav: Vi er opptatt av at våre kunder er fornøyd med de tjenestene og programmene vi leverer. Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber vi om at vi underrettes så snart som mulig. Disse vilkårene og alle spørsmål vedrørende programmet reguleres av norsk rett. Enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene eller andre spørsmål knyttet til programmet, forplikter partene seg til å forsøke å løse på laveste mulige nivå mellom seg. Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. Kontakt: Hjerteplassen, Trudi Henden [email protected] 97964509

Sist endret: 10.04.23