Kjøpsvilkår Mini-kurs

 

Kjøpsvilkår Mini-kurs

Innledning: Jeg ber deg lese nøye gjennom kjøpsvilkårene. Her finner du oversikten over det som er avtalt mellom oss, og som du har gått med på, ved kjøp av mini-kurs.

Avtalen gjelder mellom deg, eller ditt firma, som kjøper og Hjerteplassen, Trudi Henden som selger. Firmaet har organisasjonsnummer 995 811 138 og representeres av Trudi Henden. Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte meg på [email protected].

Viktig: Et kjøp av mini-kurs i Hjerteplassen består av en engangssum som du belastes med det samme før kurset kan startes. Kurset er er personlig, det kan ikke deles med andre eller videreselges. Kurset kan kjøpes av personer over 18 år.

Betaling, Angrerett og Garanti: Betaling skjer via bankkort gjennom Stripe og. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre.

Det er ingen lovbestemt reklamasjonsrett for digitale tjenester.

Ansvar: Kjøper forstår at Trudi Henden, Hjerteplassen eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for at kunden får overskudd av energi eller automatisk får mer glede og energipåfyll i hverdagen. Trudi Henden, Hjerteplassen forplikter seg til å levere informasjon om, og hjelp til, å skape en endring i deg selv ved bruk av elementer fra kognitiv terapi for å skape en balanse i hverdagen slik at du kan få mer energi og overskudd. Det er likevel kjøpers plikt å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå og implementere det som læres. Det forventes at kjøper aktivt benytter seg av innholdet i mini-kurset ENERGI for å oppnå resultater.

Produktet: Mini-kurset; ENERGI er for deg som ønsker å kjenne på overskudd, få mer glede i hverdagen igjen og få økt energi. Når du kjøper kurset vil du få en bekreftelse på mail med informasjon om kurset. Selve kurset er i 2 deler som du får tilsendt separat på mail. Hver del inneholder en video der jeg forklarer innholdet og bakgrunnen for den aktuelle delen. Du får også med en skriftlig forklaring og en arbeidsoppgave i pdf som du kan printe ut. Det anbefales at du jobber jevnlig med innholdet i kurset for å oppnå ønsket effekt. Etter en uke får du tilsendt del 2 som inneholder video, forklaring og en pdf med en arbeidsoppgave. Dersom du har spørsmål underveis i kurset kan du sende meg en mail. Jeg svarer på to mailer med spørsmål fra deg i løpet av kurset. Hvis det er noe som ikke fungerer eller mangler så send meg en mail; [email protected] 

Betingelser for bruk: Programmet i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke programmet, materialet eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet. Allmenn tilgjengelig informasjon, som hvilke regler som gjelder, står kjøper fritt til å dele videre. Kjøper har lov til å ta i bruk maler som gis ut i forbindelse med kurset, men det er ikke til annet bruk. Det er altså ikke lov å gi disse til andre, selge dem videre, eller endre dem utover det som er uthevet for endring. Kjøper forstår at ved å gjøre endringer i juridiske maler kan innholdet risikeres å endres, og at kjøper ikke lenger er beskyttet. Programmet er til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele kursinnhold med andre.

Utsettelse og Avlysning: Firmaet forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll, og som ikke kunne forutsees. Ved avlysning fra firmaets side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltagelse på et senere tidspunkt. 

Kurset løper fra dato det er kjøpt og vil være gjeldende i 6 måneder. Firmaet kan, dersom det viser seg at kundeforholdet ikke er hensiktsmessig, ved brudd på vilkår, manglende betaling eller brudd på andre bestemmelser nevnt i disse vilkårene, avslutte denne avtalen på eget initiativ. Dette innebærer utestengelse fra kurset. Det vil foretas en konkret vurdering på om kursavgift skal refunderes i slikt tilfelle. Kjøper har ikke adgang til å avslutte avtalen på annet vis enn nevnt øverst under “Betaling, Angrerett og Garanti”.

Force Majeure: Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom. Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del. Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.

Endringer: Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet. Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside.

Klager og krav: Vi er opptatt av at våre kunder er fornøyd med de tjenestene og programmene vi leverer. Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber vi om at vi underrettes så snart som mulig. Disse vilkårene og alle spørsmål vedrørende programmet reguleres av norsk rett. Enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene eller andre spørsmål knyttet til programmet, forplikter partene seg til å forsøke å løse på laveste mulige nivå mellom seg. Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. Kontakt: Hjerteplassen, Trudi Henden [email protected] 97964509

Sist endret: 19.06.23