top of page

VIP DAG

VIP DAG; En eventyrlig reise i deg selv. 

På VIP dagen jobber vi intensivt sammen om et tema som er viktig for deg. 

Dette passer for deg som er villig til å åpne opp for endringer ved å gå i dybden på et tema som du ønsker. 

Denne eventyrlige reisen varer i 5 timer med en

oppfølgingssamtale innen 10 dager. 

Tema du kan velge mellom er: 

* Leveregler

* Balanse i hverdagen

* Tanketroll 

* Du vil få en forståelse av hvordan fortiden henger sammen med nåtiden.

* Du vil få se de bakenforliggende årsakene til utmattelse og hva du kan gjøre for å få tro på en bedre fremtid med mer glede i hverdagen. 

Hulen

Leveregler

Vi ser på sammenheng mellom fortid (barndom/ ungdom) og nåtid for å finne dine leveregler og hvordan de påvirker deg i dag. Målet for denne dagen er å endre eller lage nye leveregler for at du skal bedre selvfølelsen, selvbilde og selvtilliten din. 

På VIP dagen vil du få: 

* Test med leveregler

* Oversikt over fortid og nåtid

* Nye leveregler

Etter VIP dagen vil du være klar over hvordan fortiden påvirker deg i dag og hvordan du skal forholde deg til nye leveregler. 

Elva.jpg

Balanse i hverdagen

Dette passer for deg som kjenner at tida ikke strekker til; du har for mange gjøremål og for liten tid. 

På VIP dagen vil du få; 

* En aktivitetstest

* Gjennomgang av energitanken

* Glede 

Etter VIP dagen vil du være klar for en bedre balanse som gir deg glede og energi i hverdagen. 

Surt tanketroll_edited.png

Tanketroll

Dette passer for deg som føler at du sitter fast i grubling og bekymringer (som tapper deg for energi) og gjør at du står på stedet hvil. 

På VIP dagen vil du få:

* Finne dine tanketroll

* Verktøy for å bekjempe dem

* "Ikke mate katten"

Etter VIP dagen vil du være godt rustet til å bekjempe tanketrollene og få mer tid til å gjøre ting du savner. 

bottom of page